Rozpoznať vlastnú hodnotu

Už pred narodením na túto Zem, každy z nás si stanoví cestu duše na vykonanie dôležitých a stanovených úloh, o ktorých sa rozhodne v presnom okamihu, v danej podobe a na presne určenom mieste. Ja som sa narodila na Slovensku. Pre tých, ktorí tento kraj nepoznajú, je to nádherná krajina plná krás, ale […]


Rodiny duší

Už roky pozorujem, dokážem rozoznať a vnímať energiu, ktorú každý z nás v danej fyzickej podobe prináša na túto Zem. Každý z nás je malým semenom existencie, ktorá nás obklopuje. V týchto dňoch sa mi odzrkadlil obraz, ktorý mi ešte donedávna nebol veľmi jasný, konečne […]